İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir ?

Mühendis, mimar veya teknik eleman olanlar is guvenligi uzmani olabilirler.

Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları.

Eğitim:

Is guvenligi uzmani olmak istiyen mesleki yeterlilikteki kisiler “‘ C sinifi is guvenligi uzmani” olarak baslamak zorundadirlar.

Bakanlıkça onaylanmis egitim kurumlarindan egitim alarak is guvenligi uzmani olma yolunda ilk adimi atmis olursunuz,http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=duyuru15. eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim ile verilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.
Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, eğitim katılım belgesi düzenlenir. Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gonderilir , gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz.

Sınavlar:

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.Sinavda 70 ve uzeri puan alan adaylar basarili sayilarak sertifika almaya hak kazanir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BELGE SINIFLARI

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda 70 ve uzeri puan alarak başarılı olanlara,

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve uzeri puan alarak başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında70 ve uzeri puan alarak başarılı olanlara,

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve uzeri puan alarak başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara “ C sinifi is guvenligi uzmani” belgesi verilir.

Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı belgeleri

Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;

a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve uzeri puan alarak başarılı olanlara, (A) sınıfı,

b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve uzeri puan alarak başarılı olanlara, (B) sınıfı,

c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve uzeri puan alarak başarılı olanlara,(C) sınıfı, iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir

(3) İkinci fıkranın (c) bendine göre (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır. (sadece bir kez doğrudan sınava girilebilir, sınavda başarılı olunmazsa eğitim kurulundan eğitim alınarak sınava girilmesi gerekmektedir) iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilmektedir.

Comments are closed.